Informationsmötet den 30/3

Fullsatt på möte i bygdegården

mote_170330

Torsdag 30/3 var det fibermöte i bygdegården, där fiberentusiasterna i byalaget tillsammans med Köpings Kabel-TV och Roland Gustavsson Grävmaskiner informerade om det pågående fiberprojektet.

Det informerades om att Bro-delen är klar, och nu pågår grävning av stamledningen för västra himmeta. Inom kort kommer östra himmeta påbörjas, och även grävning på tomter. RGG kommer att boka upp möten med alla som ska ha fiber för att gå igenom grävningen på tomtmark.

När det väl kopplas in rekommenderas den instruktionsfilm som finns, https://www.youtube.com/watch?v=2cmOK69SAOo om ni är osäkra på hur man kopplar in sin utrustning.

Kontrollera också på www.koping.net vilka tjänster ni ska beställa i god tid, och se över uppsägningstid på befintliga abonnemang så ni slipper betala dubbla abonnemangsavgifter.

Digital-box finns att köpa hos Oscarsson Radio & TV. Router finns hos KTV och även hos de flesta dator – eller hemelektronik-butiker.

Klicka här för att komma till presentationen från mötet.

Om ni har frågor/önskemål gällande grävningen, kontakta RGG.
E-post himmeta-bro@rgg.nu

Christoffer Norgren
Mobil: 073- 353 79 98

Statusrapport vecka 11

Himmeta västra

Totalt t.o.m vecka 11 är nu ungefär 17,2km av ca 30km 

Fiberstatus_2017-03-17
Grön linje = Grävt
Röd linje = Kvar att gräva

OBS! Längs de områden som är angivna som färdiggrävda så återstår ett antal grävningar över väg, som inte kunnat göras tidigare pga tjäle, samt grävning fram till hus.

 • Längs Himmetavägen från Travarbogrävningen till väg mot Tvetalund.
 • Fortsatt längs den vägen och viker av mot Ängslund över åkrarna.
 • Torp, sista biten fram till himmetavägen, och på norrsidan av himmetavägen fram till ett hus.
 • Brandfors/Rabo – vägen bredvid bygdegården från Nod (som för övrigt är på plats) och norrut längs den vägen. 500m kedjegrävning återstår.
 • Brandforsvägen ner till där vägen delar sig och man kommer fram till bygdegården.
 • Bara att par sträckor genom byar återstår på den vägen som man hoppat över.
 • Körtinge/Långmossen, allt som var kvar i ytterkanterna. Bara Åbro-vägen kvar.
 • Sticklinge, klart vid bäcken som grävdes av. Därmed är sträckan från Vallamyran till kyrkan klar.

ca. 3700m

 

Statusrapport för vecka 9 & 10

Vecka 10:

Fortfarande bra flyt, och nästan 3km avverkade denna vecka.

Körtinge och mot Långmossen 620m
Körtinge mot Gässlinge vid Bl. a Norins, 420m
Brandforsvägen, Nordväg till Släta 700m
Tvetalund 100m
Släta/Danby längs Vibyvägen 920m
Från Sticklinge/Vallamyran-hållet till Himmeta K:a 150m

= 2910 meter

Totalt har man avverkat 13,6km på Himmeta Västra.
på 5 veckor (varav första veckan även var vallamyran mm)
Snittet är 2,7km i veckan hittills på Himmeta Västra.

 

Vecka 9:

Körtinge från Börje Larsson och upp i två grenar, varav ena ut till Sundängevägen, andra inåt 1600m

Från Gässlinge skola mot Körtinge över åkern 800m
Från Sundängevägen till Rosenlund, plus stamledning i Rosenlund 750m
Från Brandfors mot Nordväg (något hundratal meter från Göran) 600m
Från Tveta till Himmetavägen 200m
Från Torp till Släta (nästan framme vid Vibyvägen) 1300m

Tefälle, de var tidigare framme ungefär vid tomtgräns Kröcklinge 1, och jag vet att de varit där.. handlar inte om många meter. Oklart om de är klara.

= 5250m

 

Statusrapport 2017-02-23

 • Himmeta västra
  • Grävning som startade vid Gässlinge skola, korsningen Sundängevägen/vägen in mot Brandfors, har i skrivandets stund nått Brandfors. Man fortsätter enl. plan grävningen ner till Bygdegården där fibern så småningom kommer att anslutas till ett Nod-hus som kommer att byggas där. Inom kort kommer man också att påbörja kjedjegrävning från Gässlinge skola mot Körtinge för att ansluta med den grävning som utförs mot Sundängeledningen.
  • Grävning pågår också i Tveta området. Hagen (Himmeta Tveta) förbi travarbo ned till medåkersvägen (Upp till Travarbo). Tveta Struthagssjön genom byn ner till Mariannes lagård. Fortsätter ner till medåkersvägen och därefter medåkers-tveta.
 • Himmeta östra
  • Grävning från Vallamyran fram till korsningen bakom kyrkan, samförläggning med Mälarenergi, är i stort sätt klart det återstår att ta sig förbi bäcken i Sticklinge.
 • Bro området
  • Fortsätter upp mot Tefälle (söder om E18) återstår mindre än 50 m, ett hushåll återstår.
 •  Övergripande tidsplan är följande.
  • Den 1/6 ska Himmeta västra bli klar.
  • Mellan den 2/6 och 1/9 ska Himmeta östra färdigställas.
  • OBS! Viss omprioritering kan komma att göras allteftersom det grävs
  • Tomtgrävning räknar man görs senare under våren när det är lämpligt.
 • Antal  anslutna hushåll är idag 115.

 

Hälsningar,
Projektgruppen Himmeta-Bro

Statusrapport 2017-02-07

 • Tefälle
  • RGG har idag varit i kontakt med och informerat berörda  att avgrävning av väg 582 kommer att göras på torsdag.
  • Blåsning och Installation sker så fort detta är avklarat. Någon gång under kommande vecka ska allt vara klart.
 • Gillsta, Lersta, Vägby, Bro och Ytterberga
  • Samtliga skall ha tillgång till internet/TV på ett fullgått sätt i morgon.
 • Himmeta Västra
  • Arbete med västra Himmeta är påbörjat och man har ett grävlag som arbetar från Sundänge ner mot Branfors och ett som startar i Tveta 25
 • Vallamyran
  • Man väntar på tillstånd att få gräva över bäcken vid Carina.
  • Ett tiotal meter kvarstår att gräva, beror på att man stött på berg.

Hälsningar,
Projektgruppen Himmeta-Bro

Nu ska allt vara igång :)

Efter åtgärder som gjordes i går eftermiddag, kväll och natt så ska alla hushåll i Gillsta, Lersta, Vägby, Bro och Ytterberga ha en fungerande bredbandsanslutning. Om det skulle vara någon som fortfarande har problem så måste man kontakta Köpings Kabel-TV.

Om man beställt fast telefoni och/eller TV så måste man besöka köpings Kabel-TV för att hämta ut sin telefonidosa och/eller programkort. Har man beställt TV behöver man, för att komma åt det digitala utbudet, dessutom CA-modul/digitalbox av Standarden DVB-C/Cryptoguard (som man köper hos t ex Oscarsson Radio & TV). För ytterligare information besök Kabel-TV’s hemsida.

Se gärna följande instruktionsvideo:
infofilmfiber.

Det återstår 4st anslutningar runt Tefälle i denna etapp där man fortfarande inte är klara med grävningen.

Hälsningar,
Projektgruppen Himmeta-Bro

Statusrapport 2017-02-02

Tyvärr så har man tekniska problem vilket gör att man inte lyckats att få igång nätet för de som ännu inte blivit uppkopplade.

Man jobbar för fullt med att lösa det, man tänker jobba sent för att få det löst så fort som möjligt. Dock är det inte troligt att det blir löst idag.

Vi kommer att uppdatera hemsidan vartefter vi får infprmation om läget.

Med vänliga hälsningar,
Projektgruppen Himmeta-Bro