Månadsarkiv: augusti 2015

Ansökan Länsstyrelsen

Nu är ansökan inskickad till Länsstyrelsen.

Vecka 34 så hade bl.a Lennart Sidebäck och Köpings Kabel TV ett möte med Länsstyrelsen för att gå igenom ansökan.

Vid tillfället så hade det kommit in 8 ansökningar inkl. Himmeta-Bro’s. Tillsammans så var dessa ansökningar på ca. 48 miljoner kronor av en total pott på 53 miljoner som finns att ansöka om t.o.m år 2018.

Beslut om vilka som får okej på sin ansökan kommer att tas under vecka 44.

Markägarmöten genomförda.

Nu har informationsmöten med berörda markägare hållits.

Bland de 40 markägare som var på mötena så var de i stort sett positivt inställda till att dragning av fiber kunde ske på deras mark. Det återstår att komma i kontakt med de ca. 60 markägare som inte kunde komma på utlysta möten. Till hjälp att komma i kontakt med dessa så kommer 9 frivilliga herrar i Himmeta-Bro att ta den kontakten.

Det synpunkter på föreslagen dragning kommer att tas med i det förslag som kommer att skickas Anders Blom på ITC Networks, vilket kommer att göras när alla markägare blivit kontaktade.