Månadsarkiv: januari 2016

Fastställning av dragning

2016-01-31 Under 3 veckors tid har det nu pågått arbete med att fastställa var dragningen/nedgrävning av  fibern ska göras för att det ska bli så bra som möjligt. Nu är vi i slutfasen med detta och därefter så börjar arbetet med att hitta lämplig firma som kan ta åt sig och utföra jobbet med att få ned fibern i marken och fram till var och ens hus.