Månadsarkiv: juli 2017

Statusrapport Himmeta Öst och Väst

Nu har arbetet kommit igång ordentligt på etapp Himmeta-Öst. En hel del grävning har gjorts med kedjegrävare på de längre sammanhållande sträckorna.  Vi har också sett att en och annan tomtgrävning också är gjord. Och att KKTV är i full gång med installation av inomhus enheten.

På etapp Himmeta-Väst är i stort all grävning klar. Det som återstår nu är i huvudsak blåsning av kundfiber och kontakterna/inkoppling. Idag är drygt 50 hushåll klara för uppkoppling eller redan inkopplade. Vi räknar med att resterande 90 tal är klara innan månadsskiftet om 14 dagar.

I samband med att varje enskilt hushåll är klart för inkoppling så kommer KKTV att skicka ett mail till den mailadress ni uppgivit och meddelar nu är det klart att köra.