Månadsarkiv: december 2016

Statusrapport 27/12

 

God fortsättning på er alla!

Det återstår ca 1 300 meter av grävningen.

RGG kommer att ha två grävlag ute mellan jul och nyår för att försöka få klart det mesta av den resterande grävningen.

Efter nyår räknar man med att kunna börja blåsa fiber parallellt med att man slutför grävningsarbetet.

Innan trettonhelgen räknar man med att de första husen kommer att få ett fungerande bredband.

Återstår:
från Bro till Gillsta efter Kröcklingevägen 250m
Gillsta/vägby längs himmetavägen  900m
Tefälle från E18 till första hus i Kröcklinge ca 50m
Från villorna i Gillsta till stugan (Bro Prästgård  bakom ca 100m
ca.  1300m

Statusrapport 19/12

Drygt ett 60 tal är inkopplade och klara.

Det har varit lite diskussioner om hur man kan veta om man är inkopplad eller ej. Framöver kommer man att meddela fastighetsägaren om att denne blivit inkopplad genom att lämna ett informationsblad om detta i brevlådan när inkoppling skett. Ett vanligt fel är att man inte slagit på mediaomvandlaren (C.P.E).
Se gärna informationsvideon om ni missat den. Den förklarar bl.a vad en C.P.E är.

Grävt förra veckan:
Ytterberga/Bro 175 m
Lersta 25 m
Gillsta mot Hedströmmen 350 m
Hedströmmen mot Ekebybro 100 m
Gillstabacken 500 m

ca. 1150 m

Återstår (innan dagen grävning):
Hedströmmen till Ekebybro ca 400 m
Lersta 225 m
Gillsta till Bro ca 700 m
Gillsta/Vägby längs himmetavägen ca 1200 m
Tefälle från E18 till första hus i Kröcklinge ca 50 m

ca. 2575 m

 

Fredagens statusrapport

Alla ska ha tillgång till bredband på lördag den 10 december, med alla menas de som man tänkt skulle vara klara enligt statusrapporten den 3 december. Har man inte det så ska man felanmäla detta!

Det finns några som inte kommer att få tillgång till bredband enl. ovan men dessa är informerade av RGG.

Under helgen kommer grävning att ske utefter Himmetavägen och förväntas vara slutfört i helgen.

Grävning/borrning kommer nästa vecka ske vid Gillsta gård, Lersta och Ytterberga.

Hälsningar
Projektgruppen Himmeta-Bro

Onsdagens statusrapport

I skrivandets stund har drygt ett 30-tal abbonenter en fungerande anslutning. Målsättningen är att alla är klara i slutet av veckan, med alla menas de som man tänkt skulle vara klara enligt statusrapporten den 3 december.

Observera att tjänsteavtal måste tecknas för att inkopplingen ska bli aktiv, har man dessutom en sidoanslutning så krävs ett sådant även för att denna ska bli aktiv.

KTV skickar SMS till de som blivit inkopplade men som de ser ännu inte börjat att använda bredbandet (förutsatt att man angett ett mobilnummer i sitt tjänsteavtal). Har man problem så ombeds man kontakta KTV.

Grävning pågår i Ytterberga samt nya sträckan vid Hedströmmen. Borrning har gjorts vid Gillbo och det ser ut att ha gått bra.

Hälsningar
Projektgruppen Himmeta-Bro

Statusrapport

På grund av vissa störningar så lyckades man inte att ansluta någon igår, vilket var planen!

Man jobbar på under tisdags kvällen och hoppas att kunna börja ansluta efter kl. 18 ikväll alternativt i morgon förmiddag.

Vi återkommer under morgondagen med en ny statusrapport.

Hälsningar
Projektgruppen Himmeta-Bro

 

Statusrapport

Om inga problem uppstår så räknar KTV och RGG att alla fastigheter, öster om Hedströmmen samt söder om E18, kommer att ha en fungerande fiberanslutning under måndagen förutsatt att svetsningen av matarkabeln blir klar under måndags morgonen.

Det pågår en febril aktivitet under helgen från RGG’s sida för att se till att alla fastigheter , öster om Hedströmmen samt söder om E18, ska kunna anslutas på måndagen.

Samtliga kunder är ”patchade” i noden för KTV´s del. I bifogad bild kan man se hur en nod ser ut samt patchning.

nod

Aktiviteter som utförts under veckan är:
Mellan broarna i Hagby ca 10m, man har också satt upp rör längs broarna.
Dike i Ekebybro där slangen låg på marken förra veckan har färdigställts. ca 5m
Tomtgrävning 2 fastigheter i Ekebybro, ca 90m
Ytterberga, man har börjat från söder, och kommit ca 90m

ca 200m totalt denna vecka.

Man har också lagt igen där det funnits öppna hål på flera ställen. Återställt och kört bort stenar och schaktmassor.. men det har man ju även gjort övriga veckor.

Återstår:
Gillsta > Hedströmmen ca 1000m
Hedströmmen > Ekebybro ca 500m
Lersta ca 250m
Gillsta > Ytterberga ca 1100m
Gillsta/Vägby längs himmetvägen ca 1600m

ca. 4350m

Som nämnts tidigare så beräknas återstående områden att vara klara före den 31/12

Hälsningar
Projektgruppen Himmeta-Bro, KTV och RGG.