Månadsarkiv: mars 2017

Statusrapport vecka 11

Himmeta västra

Totalt t.o.m vecka 11 är nu ungefär 17,2km av ca 30km 

Fiberstatus_2017-03-17
Grön linje = Grävt
Röd linje = Kvar att gräva

OBS! Längs de områden som är angivna som färdiggrävda så återstår ett antal grävningar över väg, som inte kunnat göras tidigare pga tjäle, samt grävning fram till hus.

  • Längs Himmetavägen från Travarbogrävningen till väg mot Tvetalund.
  • Fortsatt längs den vägen och viker av mot Ängslund över åkrarna.
  • Torp, sista biten fram till himmetavägen, och på norrsidan av himmetavägen fram till ett hus.
  • Brandfors/Rabo – vägen bredvid bygdegården från Nod (som för övrigt är på plats) och norrut längs den vägen. 500m kedjegrävning återstår.
  • Brandforsvägen ner till där vägen delar sig och man kommer fram till bygdegården.
  • Bara att par sträckor genom byar återstår på den vägen som man hoppat över.
  • Körtinge/Långmossen, allt som var kvar i ytterkanterna. Bara Åbro-vägen kvar.
  • Sticklinge, klart vid bäcken som grävdes av. Därmed är sträckan från Vallamyran till kyrkan klar.

ca. 3700m

 

Statusrapport för vecka 9 & 10

Vecka 10:

Fortfarande bra flyt, och nästan 3km avverkade denna vecka.

Körtinge och mot Långmossen 620m
Körtinge mot Gässlinge vid Bl. a Norins, 420m
Brandforsvägen, Nordväg till Släta 700m
Tvetalund 100m
Släta/Danby längs Vibyvägen 920m
Från Sticklinge/Vallamyran-hållet till Himmeta K:a 150m

= 2910 meter

Totalt har man avverkat 13,6km på Himmeta Västra.
på 5 veckor (varav första veckan även var vallamyran mm)
Snittet är 2,7km i veckan hittills på Himmeta Västra.

 

Vecka 9:

Körtinge från Börje Larsson och upp i två grenar, varav ena ut till Sundängevägen, andra inåt 1600m

Från Gässlinge skola mot Körtinge över åkern 800m
Från Sundängevägen till Rosenlund, plus stamledning i Rosenlund 750m
Från Brandfors mot Nordväg (något hundratal meter från Göran) 600m
Från Tveta till Himmetavägen 200m
Från Torp till Släta (nästan framme vid Vibyvägen) 1300m

Tefälle, de var tidigare framme ungefär vid tomtgräns Kröcklinge 1, och jag vet att de varit där.. handlar inte om många meter. Oklart om de är klara.

= 5250m