Månadsarkiv: mars 2016

2016-03-29, Inbjudan till markägarmöte och utdelning av markägaravtal

SÖNDAGEN DEN 3 APRIL MED START KL: 19.00

På mötet kommer vi att informera om avtalet och tillämpliga delar av upphandlingen. Ni kommer även att kunna ställa frågor individuellt till medlemmar i arbetsgruppen som kommer att svara efter bästa förmåga.
Kan ni inte delta så skickar vi ut avtalet med posten i början av nästa vecka. N kan alltid nå oss via de kontaktvägar som visas längst ner på detta brev.

Bakgrund

Nu tar vi nästa steg i vårt arbete med Fiber i Himmeta-Bro och nu är det dags att underteckna och skicka in markupplåtelseavtalen.
Vi har tillsammans med Köpings Kabel-TV sökt bidrag från Länsstyrelsen och beviljats dryga 14 miljoner kronor och vi har tecknat anslutningsavtal med samtliga i området, som är intresserade av att ansluta sig till det nya fibernätet.
Genom bidraget kan anslutningsavgiften begränsas till max 25.000 kronor och ändå ge resterande medel upp till den beräknade kostnaden på totalt 23 miljoner kronor.

Innan vi går vidare med upphandling av utbyggnaden av fibernätet behöver vi godkännande av berörda fastighetsägare när det gäller att anlägga, nyttja, underhålla och förnya fibernätet med tillhörande anordningar.

Som fiberägare får vi Köpings Kabel-TV, som vi samarbetat med under året, vilket vi tycker är mycket positivt, då det är en lokal aktör, som är enkel att kontakta.

I det avtal som vi delar ut på mötet kommer ni att på en fastighetskarta se hur vi har tänkt att dra stamledningen i fibernätet över din(a) marker (fastigheter).

Framdragningen av fibernätet från stamledningen till din huvudbyggnad finns med i anslutningsavtalet.
Vi ber er kontrollera att din(a) fastighetsbeteckning(ar) är korrekt(a). Den dragning som vi föreslår är framtagen i samverkan med vår konsult och många av er markägare.

Dragningen är optimerad för att minimera påverkan på era marker kostnaden för projektet och med hänsyn till vad vi får göra utifrån krav från trafikverket, länsstyrelsen och Köpings kommun. Detta innebär att eventuella ändringar på själva dragningen kommer att ifrågasättas för att säkerställa att ändringen som görs är korrekt med hänsyn tagen till alla aspekter.

För att klara tidsplanen i Himmeta-Bro fiberprojekt måste vi ha markupplåtelseavtalen undertecknade och inskickade till Köpings Kabel-TV senast den 17/4.

Markupplåtelseavtalet bör undertecknas av samtliga ägare av markerna (fastigheterna) eller av den markägare (fastighetsägare), som av övriga utsetts till att vara behörig att underteckna för samtliga ägare.

Om ni vill att vi kontaktar övriga fastighetsägare för undertecknande så kontakta oss omgående, se nedanstående kontaktvägar.

Det går givetvis bra att maila till fiber@himmeta.se om ni har några frågor eller ringa någon av följande kontaktpersoner i fibergruppen:

Marianne Eek,  0670-5755793             Andreas Carlsson, 070-4974456

Christer Lundqvist, 073-6627913         Lennart Sidebäck, 070-7553227

Håll er gärna uppdaterade om projektet på http://fiber.himmeta.se

Frågor & Svar

2016-03-20

Anslutning på övervåning/annan plats?

Svar: Avlämningspunkt i totalentreprenad är i låda på väggen. Extra önskemål kring hur/var CPE ska placeras om annat än direkt innanför vägg enligt ö k med KTV.

 

Kan man få extra TV/datauttag?

Svar: Det kan man. Kostnad Eeligt KTV´s gällande prislista.

 

Kan man få trådlös TV?

Svar: Nej, vi sänder traditionell analog/digital-TV via koaxialkabel i fastighetsnätet. I många fall går befintlig antennkabel i fastigheterna att använda.

 

Kan man välja mellan olika tjänsteleverantörer?

Svar: KTV hindrar ingen annan aktör att leverera tjänster i nätet, men det är upp till varje leverantör att själv kontakta KTV för att diskutera distribution. KTV är idag den enda leverantören av tjänster i nätet.

 

Behöver alla ägare skriva på anslutningsavtalet?

Svar: Det räcker om en av fastighetsägarna står för anslutningsavtalet, men om ni vill kan alla ägare skriva på.

 

Vad kostar det att ansluta sig?

Svar:  Kostnaden beräknas till mellan 20000-25000kr, där 25000kr är maxbeloppet.

 

När behöver jag betala?

Svar: 5000kr betalas vid byggstart, dvs när arbetet påbörjas

15000kr betalas när fibern är inkopplad

max 5000kr betalas som slutreglering när hela projektet är klart.

 

Varför finns det ingen exakt prisuppgift?

Svar: Eftersom projektet kommer att upphandlas, och det kan tillkomma oförutsedda utgifter så kan vi inte ge något exakt pris.

Vi kan dock säga att det maximalt kommer att kosta 25000kr utifrån de beräkningar vi gjort.

 

När får jag fibern inkopplad?

Svar: Projektet påbörjas under 2016, och beräknas vara klart 2017.

Eftersom Telia avvecklar telestationerna på Bro-sidan 2016 kommer det området först.

Himmeta delas sedan in i två områden. Om alla etapper utförs samtidigt eller inte beror på den

entreprenör som får upphandlingen.

Se till att följa arbetet på fiber.himmeta.se – information om delprojekt, och status kommer att publiceras där.

 

Hur gör jag om jag vill behålla mitt telefonnummer?

Svar: Säg inte upp ditt fasta abonnemang, flytt av nummer och uppsägning hos nuvarande teleoperatör sköts av Köpings Kabel-TV.

Mer information kan ni få från Köpings Kabel-TV när det blir dags.

 

När ska jag säga upp mitt TV/Bredbandsabonnemang?

Svar: Gör ingenting förrän ni fått information om inkoppling. Se till att inte binda upp er på något långt avtal under tiden.

 

Om jag inte ansluter nu, går det att ansluta i efterhand?

Svar: Ja, men det kommer att bli dyrare, eftersom det då inte finns något bidrag att ta del av.

 

Vilka produkter/tjänster kan jag få via fibern?

Svar: Du kan läsa om Köpings Kabel-TV:s tjänster på www.koping.net

 

Duger inte mobilt internet?

Svar: Det kan i många fall duga, men det har inte alls samma kapacitet eller stabilitet som fiber har.

Radiofrekvenserna är begränsade i antal, vilket gör att även nästa generationer av mobil teknik kommer att vara begränsade i kapacitet och stabilitet.

 

Varför ska jag ha Kabel-TV, det går ju bra med Parabol/Boxer?

Svar: Kabel-TV är stabilt, och för det mesta är det bättre priser via Kabel-TV.

Du kan själv titta på utbudet på www.koping.net och se vilka priset det är.

Basutbudet kostar 140kr/månad.

 

Varför ska jag ha Telefon via fiber?

Svar: Fast telefon kommer på sikt att försvinna via Telias nät, och mobiltelefoner fungerar olika bra på landsbygden

beroende på täckning. Masterna ska täcka ett stort område, vilket kan ge kapacitetsproblem och det blir många områden

med radioskugga. Det är också billigare att ha telefonen via fiber.

 

Ökar jag värdet på min fastighet med fiber?

Svar: Det är svårt att säga, men många som köper hus idag letar efter hus med bra uppkoppling.

Om ni skulle sälja huset kan det mycket väl vara så att det blir fler intresserade om det finns fiber.

Generellt sett ökar man fastighetsvärdet med investeringskostnaden eller något mer.

 

Tjänar jag in investeringen?

Svar: Till skillnad från mycket annat så sparar man faktiskt in några hundralappar i månaden jämfört med

abonnemang hos t ex Telia, Boxer, Viasat m fl.

Normalhushållet som har TV, bredband och Telefon sparar ett par tusen om året, så investeringen är ”intjänad”

på ungefär 8-10 år, beroende på vilka produkter tjänster man har idag, och vilka tjänster man tecknar via fibern.

 

Kommer min tomt att bli återställd efter grävningen?

Svar: Entreprenören kommer att göra en grov återställning, så man kanske får finputsa lite själv och så nytt gräs där man grävt.

 

 

Hur ser själva inkopplingen ut hemma hos mig?

Svar: Det installeras en dosa på väggen  utomhus, och sedan en dosa inne i huset, som ska anslutas till elnätet. Från den dosan drar man sedan nätverkskabel till

datorn, eller en router om man har en sådan, och man drar också antennkabel från dosan till TVn.

 

Vad behöver jag för att se på TV?

Svar: Förutom antennkabeln behöver man en sk. CA-modul som man sätter i TVn. Den kostar några hundralappar, och finns att köpa

t ex hos Oscarssons. Om man vill kan man skaffa en digitalbox.

Det går också att se en del kanaler analogt, dvs utan CA-modul, då behövs ingenting extra.

 

Vad behöver jag för att kunna ringa?

Svar: Köpings Kabel-TV tillhandahåller en liten box som man ansluter sin vanliga telefon till (sk. ATA-Box)

Den boxen ansluts till fiber-dosan, eller till en router.

 

Vad behöver jag för att kunna surfa på Internet?

Svar: Din dator behöver vara utrustad med nätverkskort. Om du vill surfa trådlöst behöver du också ha en router med trådlöst nät.

 

Kan jag använda routern som följde med från Telia för ADSL?

Svar: Nej, den är gjord specifikt för att kopplas till telefonnätet.

 

Fibermöte i bygdegården – dags för bindande anmälan

Nu har vi kommit så långt i vårt arbete med Fiber till Himmeta-Bro att det är dags att göra en bindande anmälan.

För att informera om allt kommer vi att ha möten vid två tillfällen i Himmeta Bygdegård, där vi kommer att informera om vad som händer i projektet.

Kom och få information vid något av dessa tillfällen:

Måndagen den 7 mars kl: 18.30
Söndagen den 13 mars kl: 18.30

Fika finns att köpa från Föräldraföreningen och Scouterna.

Vi kommer bland annat att tala om:
– Anslutningsavtal och anslutningsavgifter.
– Markavtal.
– Bidrag från Länsstyrelsen.
– Telias avveckling av telefonstationer.
– Köpings Kabel-TV:s roll i projektet.
– Upphandling av entreprenad.
– Information om genomförandet.
– Tidsplan för projektet.

Vi kommer att ha med anslutningsavtal som ni kan lämna in direkt vid dessa tillfällen. De som inte kan komma men har anmält intresse kommer att få hem avtal, och information med posten några dagar efter dessa möten.

OBS! Sista dagen som avtalet måste vara inskickat är: 31/3.

Det går givetvis bra att maila till fiber@himmeta.se om ni har några frågor eller ringa någon
av följande kontaktpersoner i fibergruppen:

Marianne Eek, 070-5755793
Andreas Carlsson, 070-4974456
Christer Lundqvist, 073-6627913
Lennart Sidebäck, 070-7553227

Välkomna önskar Fiber-projektgruppen för Himmeta-Bro.