Månadsarkiv: mars 2015

Möte 29 mars

Söndag 29 mars träffades förstudiegruppen i vanlig ordning för möte. På gång just nu:

  • Vi har haft möte med Köpings kommun för att se vilken hjälp vi kan få och hur vi kan samarbeta
  • Vi har haft mer kontakt med Länsstyrelsen för att få klarhet i vilka regler som gäller specifikt för att få bidrag och vi kommer att träffa dem 1 april för djupare analys
  • Vi arbetar vidare med kommunikationsarbetet

Vi kommer att prioritera att göra en så bra och välgrundad ansökan som möjligt och siktar på att kunna skicka in en sådan under hösten 2015. Det är under förutsättning att tillräckligt många lämnar in en intresseanmälan. Vi kommer att ta in intresseanmälningar fram till midsommar så anmäl ditt intresse redan idag genom att skicka ett mail till fiber@himmeta.se och lämna ditt namn, adress och fastighetsbeteckning!

”Bredband är en demokratifråga”

bildI VLT 24 mars finns en läsvärd debattartikel som beskriver bredband som en demokratifråga och talar om framtidens vård.

Tiden då en modern och fungerande uppkoppling ansågs som en lyxpryl är förbi. Tillgång till Internet har blivit en demokratisk fråga och fiberbredband ses av många som en samhällskritisk infrastruktur.Varje år förlorar kommuner och landsting miljarder på grund av att de ligger efter i den digitala utvecklingen. Vi har en åldrande befolkning som behöver vård i större utsträckning än tidigare.Vi har också en kommande pensionärsgeneration som är van vid modern teknik.

Sammantaget så talar detta sitt tydliga språk: Kommuner och landsting måste bli bättre på följa med i den digitala utvecklingen och utnyttja de möjligheter som finns. Så kallad e-hälsa, digitala lösningar inom hälso- och sjukvården, är inget för framtiden, utan finns här och nu.

Läs hela debattartikeln här. Insändaren är signerad av Ulla Persson, kommunfullmäktiges ordförande i Västerås, Per Norrthon, VD för Stadsnät i Svealand och Mikael Ek, VD för Svenska stadsnätsföreningen.

Debattsidorna innehåller också en artikel av Marco Forzati vid företaget Acreo Swedish ITC. Han konstaterar att fiber inte handlar om nöje.

Bredband har främst ansetts som ”infotainments” – en blandning av underhållning och informationsspridning. […] Det är först nu som bredband diskuteras som samhällsnyttigt och kanske för att fakta tidigare saknats som understöder detta synsätt

Studierna har visat att tillgång på fiberbaserat bredband ger oväntat stora effekter:

  • Klimatpåverkan: 10 procent fler fiberanslutna, medför minskade biltransporter med 130 km per år och person.
  • Ökad sysselsättning: 10 procent fler fiberanslutna medför en ökad sysselsättning motsvarande över 1 miljard kronor i BNP.
  • Kostnadsreducering offentliga utgifter: Vid införande av digitala hemtjänster, som komplement till traditionell äldreomsorg, kan kostnader minskas med upp till över 50 miljarder kronor under en sexårsperiod. Det motsvarar kostnaden för att bygga ut fiber till alla invånare i hela Sverige.

Möte 15 mars

Förstudiegruppen har träffats varje helg sedan byamötet i februari. Under mötet var Roger Zollner som är ansvarig för utbyggnaden av stadsnät i Hallstahammar på besök (på sin fritid, vi är mycket tacksamma för det) och lärde oss mer om fallgropar och möjligheter i processen.

Vi ser fram emot att träffa Köpings kommuns kommunchef Olle Emanuellson senare i månaden för att höra mer om vilket stöd vi kan få från vår kommun.