Månadsarkiv: juli 2015

Möte med markägare ang. markavtal.

 • Den 23/7 kommer informationsmöte i Himmeta bygdegård hållas för alla markägare som berörs av fiberdragningen.
  • Agenda
   • Ge information om markavtalet och fiberdragningen i detalj
   • Få ok på att dra fiber över deras mark
   • Få in synpunkter på om dragningen inte kan göras på beskrivet sätt
 • Den 6/8 bjuds markägare på den västra sidan av Hedströmmen (Himmeta) till möte i Himmeta Bygdegård
  för att diskutera och informera mer ingående.
 • Den 13/8 bjuds markägare på den östra sidan av Hedströmmen (Bro) till möte i Himmeta Bygdegård
  för att diskutera och informera mer ingående.

OBS! Respektive markägare bjuds in via brev.

 

I samarbete med
sv2-pos_s [2]

Föreslagen dragning av stamledningen.

Anders Blom på ITC Networks är en inhyrd konsult som har stor erfarenhet av att hjälpa till i denna typ av projekt har lämnat följande förslag på var det kan vara fördelaktigast att lägga ned den fiber som kommer att utgöra stammen för vårt fibernät dvs. från denna kommer grävning och anslutning ske för respektive fastighet Det har fallit sig naturligt att se dessa som två områden, västra och östra, där den västra täcker området väster om Hedströmmen och den östra täcker området öster om Hedströmmen.