2016-03-29, Inbjudan till markägarmöte och utdelning av markägaravtal

SÖNDAGEN DEN 3 APRIL MED START KL: 19.00

På mötet kommer vi att informera om avtalet och tillämpliga delar av upphandlingen. Ni kommer även att kunna ställa frågor individuellt till medlemmar i arbetsgruppen som kommer att svara efter bästa förmåga.
Kan ni inte delta så skickar vi ut avtalet med posten i början av nästa vecka. N kan alltid nå oss via de kontaktvägar som visas längst ner på detta brev.

Bakgrund

Nu tar vi nästa steg i vårt arbete med Fiber i Himmeta-Bro och nu är det dags att underteckna och skicka in markupplåtelseavtalen.
Vi har tillsammans med Köpings Kabel-TV sökt bidrag från Länsstyrelsen och beviljats dryga 14 miljoner kronor och vi har tecknat anslutningsavtal med samtliga i området, som är intresserade av att ansluta sig till det nya fibernätet.
Genom bidraget kan anslutningsavgiften begränsas till max 25.000 kronor och ändå ge resterande medel upp till den beräknade kostnaden på totalt 23 miljoner kronor.

Innan vi går vidare med upphandling av utbyggnaden av fibernätet behöver vi godkännande av berörda fastighetsägare när det gäller att anlägga, nyttja, underhålla och förnya fibernätet med tillhörande anordningar.

Som fiberägare får vi Köpings Kabel-TV, som vi samarbetat med under året, vilket vi tycker är mycket positivt, då det är en lokal aktör, som är enkel att kontakta.

I det avtal som vi delar ut på mötet kommer ni att på en fastighetskarta se hur vi har tänkt att dra stamledningen i fibernätet över din(a) marker (fastigheter).

Framdragningen av fibernätet från stamledningen till din huvudbyggnad finns med i anslutningsavtalet.
Vi ber er kontrollera att din(a) fastighetsbeteckning(ar) är korrekt(a). Den dragning som vi föreslår är framtagen i samverkan med vår konsult och många av er markägare.

Dragningen är optimerad för att minimera påverkan på era marker kostnaden för projektet och med hänsyn till vad vi får göra utifrån krav från trafikverket, länsstyrelsen och Köpings kommun. Detta innebär att eventuella ändringar på själva dragningen kommer att ifrågasättas för att säkerställa att ändringen som görs är korrekt med hänsyn tagen till alla aspekter.

För att klara tidsplanen i Himmeta-Bro fiberprojekt måste vi ha markupplåtelseavtalen undertecknade och inskickade till Köpings Kabel-TV senast den 17/4.

Markupplåtelseavtalet bör undertecknas av samtliga ägare av markerna (fastigheterna) eller av den markägare (fastighetsägare), som av övriga utsetts till att vara behörig att underteckna för samtliga ägare.

Om ni vill att vi kontaktar övriga fastighetsägare för undertecknande så kontakta oss omgående, se nedanstående kontaktvägar.

Det går givetvis bra att maila till fiber@himmeta.se om ni har några frågor eller ringa någon av följande kontaktpersoner i fibergruppen:

Marianne Eek,  0670-5755793             Andreas Carlsson, 070-4974456

Christer Lundqvist, 073-6627913         Lennart Sidebäck, 070-7553227

Håll er gärna uppdaterade om projektet på http://fiber.himmeta.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>